Martin Hansson utsedd till ny vd för affärsområde Salix Group.

Styrelsen för Salix Group, som är ett självständigt affärsområde inom Volati, har utsett Martin Hansson till ny vd efter Håkan Karlström. Martin har under de senaste fyra åren arbetat för det tyska holdingbolaget maxingvest med en omsättning på över 10 md euro. maxingvest är holdingbolaget för Beiersdorf (NIVEA) och Tchibo. Dessförinnan arbetade Martin 17 år inom IKEA, senast som medlem av koncernledningen med globalt ansvar för butiksnätet och den internationella expansionen.

Salix Group har sedan förvärvet av plattformen Lomond Industrier utvecklats till att idag vara ett självständigt affärsområde inom Volati med en marknadsledande position. Den genomsnittliga årliga resultattillväxten har sedan förvärvet 2015 överstigit 20 procent och koncernen omsätter idag nästan 3 mdkr. Som ett led i den nya struktur som kommit på plats hos Volati under våren har Salix Group getts ett utökat självbestämmande med en egen styrelse. Syftet med den nya strukturen är att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt.

– Vi är glada att kunna välkomna Martin Hansson till Salix Group. Martin har gjort en fantastisk karriär inom IKEA, från rollen som assistent åt Ingvar Kamprad hela vägen upp till koncernledningen. Martin har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom tillväxtbolag i Sverige och internationellt. Han är därmed väl lämpad att överta stafettpinnen i det fortsatta arbetet med att växa Salix Group i hög takt, säger Mårten Andersson, styrelseordförande i Salix Group.

Martin Hansson är förutom ledamot av maxingvest även vice ordförande i det tyska hygienföretaget Beiersdorfs rådgivande styrelse samt medlem av den tyska kafé- och detaljhandelskedjan Tchibos rådgivande styrelse. De båda företagen ingår i maxingvests portfölj.

Martin tillträder sin nya roll den 1 september i år.

– Salix Groups spännande tillväxtagenda, fina track record och höga ambitioner är en miljö som tilltalar mig. Med mina erfarenheter av tillväxtföretag och internationell expansion hoppas jag kunna bidra positivt för att stärka bolagets position ytterligare, säger Martin Hansson.
Håkan Karlström har på egen begäran bett att få lämna sina operativa uppdrag efter 25 framgångsrika år inom Salix Group och dess föregångare, varav de senaste sex åren inom Volatikoncernen.

– Jag vill tacka Håkan för det fantastiska arbete han har gjort för att ta Salix Group till den starka marknadsposition koncernen har i dag. Håkans betydelse för Salix Groups framgångsrika utveckling genom åren går knappast att överdriva. Nu ser vi fram emot en fortsatt nära relation med Håkan i hans nästa steg i livet, säger Mårten Andersson.

Läs mer här