Salix Group – ett affärsområde inom Volati-koncernen.

Volati är en svensk industrigrupp som består av de två affärsområdena Salix Group och Industri. Du hittar Volatis finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, IR-kontakt med mera här.

Vår utveckling.

Det övergripande målet inom Salix Group är att skapa hållbar och genuin värdetillväxt över tid, dels genom organisk tillväxt inom våra verksamheter men också genom förvärv.

EBITA 2019 Inklusive IFRS16*


Summering av 2020.

Håkan Karlström

Intervju med tidigare VD Håkan Karlström.

Hur sammanfattar du 2020 för Salix Group?

Det har varit ett år som inte liknar något vi varit med om tidigare. Pandemin har inneburit stora utmaningar samtidigt som det faktum att människor spenderat mer tid hemma ökat efterfrågan på många av våra produkter. Det har renoverats och fixats något kolossalt i hem och trädgårdar på våra marknader.

Hur har affärsområdet påverkats av coronapandemin?

Vi var tidiga med att införa skyddsåtgärder för våra anställda samtidigt som vi lade stor vikt vid att säkerställa vår leveransförmåga. Pandemiutbrottet ledde inledningsvis till stora utmaningar i leveranskedjan, primärt gällande inköp i Kina och Indien. Våra inköpare och logistiker arbetade hårt för att se till att vi kunde möta den höga efterfrågan från marknaden.

Kan du berätta om de förvärv ni gjort i år?

Vi har bland annat gjort två större sådana i form av Heco och Pisla. Genom att slå ihop Heco med vår befintliga verksamhet inom infästningar, FAST, och koncentrera infästningsverksamheten till Heco i Hillerstorp skapar vi Sveriges näst största bolag för infästningar mot byggfackhandeln. Pisla var i sin tur ett tilläggsförvärv till Habo Gruppen. Pisla är marknadsledare inom beslag på den finska marknaden och Habos största konkurrent i Finland. Tillsammans blir bolagen en stark spelare i Finland.

Hur arbetar ni för att upprätthålla tillväxt och långsiktigt värdeskapande?

Vi har ett starkt strukturkapital i affärsområdet och många chefer som är duktiga på att driva företag – en kombination som främjar ett långsiktigt värdeskapande. Vi är noggranna med att aldrig tappa bort den grundläggande lönsamheten och att säkerställa att tillväxtstrategierna för samtliga verksamheter innebär att de växer på ett lönsamt sätt.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se