Salix Group – ett affärsområde inom Volati-koncernen.

Volati är en svensk industrigrupp som består av de två affärsområdena Salix Group och Industri. Du hittar Volatis finansiella rapporter och presentationer, pressmeddelanden, den finansiella kalendern, aktiedata, IR-kontakt med mera här.

Vår utveckling.

Det övergripande målet inom Salix Group är att skapa hållbar och genuin värdetillväxt över tid, dels genom organisk tillväxt inom våra verksamheter men också genom förvärv.

 

EBITA 2019 Inklusive IFRS16*


Summering av 2021.

Intervju med Martin Hansson – ny vd på Salix Group.

Du tillträdde i september. Vilken bild har du av Salix Group efter den första tiden?

Salix Group är en koncern med stark historik av tillväxt och höga ambitioner framåt. Under 2021 beslutades att Salix Group skulle bli ett mer självständigt affärsområde inom Volati – med eget namn, egen koncernstyrelse och utökade mandat. Detta har skapat ett mycket positivt driv i hela organisationen inför den fortsatta tillväxtresan. Vi bygger vidare från en tydlig styrkeposition, med välskötta verksamheter och marknadsledande varumärken. Jag vill passa på att tacka min företrädare Håkan Karlström, med ledning, som tagit verksamheten till den starka marknadsposition som kännetecknar Salix Group idag.

Jag tar med mig mina erfarenheter från framgångsrika tillväxtbolag fokuserade på internationalisering och hoppas kunna bidra positivt till Salix Groups fortsatta tillväxt. Vi fortsätter att bygga en allt starkare position i Norden och har flera varumärken med kapacitet till geografisk expansion. Det är bara ett exempel på de spännande möjligheter vi har att utveckla affären på sikt.

Hur skulle du sammanfatta 2021 för Salix Group?

Det har varit ett händelserikt och framgångsrikt år med ett positivt momentum i marknaden. Vi levererar också ett starkt resultat med en EBITA-tillväxt på 24 procent. Vi har gynnats av stanna-hemma-trenden och ett ökat intresse för att renovera hemmet, bygga uteplatser och fixa i trädgården. Det har skapat en god grund för tillväxt hos våra kunder och oss själva. Mot slutet av året har vi dessutom sett att den professionella marknaden tagit fart med en allt starkare efterfrågan från dessa kunder. Hela organisationen har arbetat oerhört hårt för att möta den höga efterfrågan samtidigt som vi utmanats av såväl förlängda ledtider som höjda priser för råmaterial och frakter. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för deras fantastiska arbete med att säkerställa leveranser och en hög servicenivå till våra kunder under dessa utmanande förhållanden.

Hur bidrar er nya organisation till den fortsatta tillväxtresan?

Sedan första januari 2022 har vi organiserat verksamheten i fem affärsenheter, som mycket tydligt sätter kunderna och affären i centrum. I varje affärsenhet samlar vi de verksamheter som kan dra nytta av gemensamma synergier för att förstärka sin konkurrenskraft ytterligare. Vår ambition är tydlig – att bygga på de styrkor vi har och skapa allt starkare synergier för att säkerställa god organisk tillväxt i Salix Group. Ett strategiskt viktigt område för synergier är exempelvis inköp och logistik, där vi både kan minska kostnaderna och öka servicegraden till kunderna. Ett annat område är försäljningssynergier. Våra verksamheter har tillsammans ett enormt fint kundnätverk i Norden. Genom att addera nya produkter och varumärken till de kundrelationerna finns attraktiv potential att driva försäljningstillväxt.

Hur arbetar ni för att skapa värde genom förvärv?

Förvärv är en central del i vår tillväxtstrategi och högt prioriterat inom samtliga affärsenheter. Vi är en utpräglat industriell köpare vid förvärv. Det innebär att förvärven skapar tydliga synergieffekter för oss, vilket är viktigt för vårt långsiktiga värdeskapande. Årets förvärv av Duschprodukter är ett bra exempel. Det är en etablerad leverantör av badrumsprodukter på de nordiska och baltiska marknaderna. Förvärvet, som var ett tilläggsförvärv till Habo Gruppen, förstärker vår marknadsposition inom badrum genom de två kvalitetsvarumärkena Duschy och Arrow. Det ger oss också en starkare närvaro i Baltikum som bland annat möjliggör en snabbare geografisk expansion av Habos befintliga sortiment. På samma sätt drar de förvärvade bolagen nytta av synergier som gör att de blir mer konkurrenskraftiga som en del av Salix Group.

Vår strategi för tilläggsförvärv är att bygga vidare inom de områden där vi är starka idag. Men det är inte en uteslutande strategi, utan vi är nyfikna på förvärvsmöjligheter även i attraktiva angränsande områden.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se