Våra riktlinjer för ansvarsfullt företagande.

Inom Salix Group vill vi alltid agera och göra rätt för oss. Som stöd för att uppnå detta har vi vår koncerngemensamma uppförandekod (Code of Conduct). Den ger oss – våra medarbetare och samarbetspartners – ramarna för vårt ansvar och definierar vår ambition att alltid förbättra. Med insikten om att det vi gör idag påverkar hur framtiden blir.

Sammanfattning av vår uppförandekod.

God affärsetik.

Respekt för människor och mänskliga rättigheter.

Respekt för miljön.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se