Vägen till dagens Salix Group.

Vår långa historia startade redan 1892 då järn- och byggvarugrossisten Thomée grundades i Malmö. Dagens Salix Group tog form 2006 då den koncern som har sin grund i Thomée förvärvade Isaksson Gruppen (senare Habo Gruppen) i småländska Habo. Koncernen fick nytt namn och blev Lomond Industrier. När det var dags för ägarskifte 2015 förvärvades Lomond Industrier av Volati. De nya ägarna såg och förvaltade potentialen i vår välskötta och växande företagsgrupp med starka varumärken inom den nordiska järn- och byggfackhandeln. Affärsområde Handel etablerades. 2021 decentraliserades styrningen, affärsområde Handel bytte namn till Salix Group, fick egen styrelse och utökade befogenheter. Idag är vår nyfikenhet på framtiden lika stark som någonsin och vi känner oss väl rustade för fortsatt utveckling.

2022

Gunnar Eiklid, Nibu och Skanco förvärvas och förstärker vår befintliga verksamhet i Norge.
Embo Import förvärvas och stärker vår position i den svenska färgfackhandeln.

2021

Affärsområdet Volati Handel byter namn till Salix Group.
Duschprodukter förvärvas och stärker närvaron i Baltikum.

2020

Heco Nordiska förvärvas och bildar tillsammans med varumärket FAST ett av Nordens ledande infästningsbolag.
Finska Pisla Group, med starka varumärken som Pisla, Muurikka och OPA, förvärvas. Pisla är det hittills största förvärvet utanför Sverige och tillför en ingång på den Baltiska marknaden.

2019

Väggmaterial och Swekip förvärvas.

2017

Vårt affärsområde inom Volati fortsätter växa genom det största förvärvet hittills; T-Emballage.
Volatis omsättning når över 4 000 Mkr.

2016

Volati börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Lomond Industrier blir grunden i Volati Handel (senare Salix Group), ett av tre affärsområden som skapas i Volati i samband med introduktionen.
Miljöcenter och Kellfri förvärvas in i Volati Handel.
Volatis omsättning når över 3 000 Mkr.

2015

Lomond Industrier förvärvas av den växande industrigruppen Volati med säte i Stockholm. Med en omsättning på ca 1 100 Mkr blir förvärvet Volatis största hittills.
Volatis omsättning når över 2 000 Mkr.

2014

Norska Sørbø Industribeslag förvärvas.

2012

Ägarbolaget byter namn till Lomond Industrier. Gruppens logistik och administration koncentreras till Malmö.

2007

HDF-bolagen i Halmstad förvärvas in i Thomée.

2006

Thomée, grundat 1892, förvärvar Isaksson Gruppen (senare Habo Gruppen), grundad 1921, i småländska Habo. Tillsammans formar dessa anrika bolag ryggraden i gruppen. De sista producerande bolagen avyttras och verksamheten koncentreras till handel, främst inom järn- och byggvarubranschen.

Norska Industribeslag förvärvas in i Habo Gruppen.

 

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se