Vår styrelse.

Mårten Andersson
Styrelseordförande sedan 2021
Andreas Stenbäck
Styrelseledamot sedan 2021
Patrik Wahlén
Styrelseledamot sedan 2021