Med rötterna i den sydsvenska handelshistorien.

Vår långa historia startade redan 1892 då järn- och byggvarugrossisten Thomée grundades i Malmö. Dagens Salix Group tog form 2006 då den koncern som har sin grund i Thomée förvärvade nuvarande Habo Gruppen i småländska Habo. Genom fortsatta och selektiva förvärv ingår idag 13 bolag i gruppen som tillsammans bedriver verksamhet i nio länder.

Framgångsrika verksamheter med starka varumärken.

Salix Group driver, utvecklar och förvärvar verksamheter med produkter inom bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Här finns dessutom ett starkt erbjudande bestående av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Vårt erbjudande består i huvudsak av egna varumärken men också av distribuerade varumärken. Kännetecknande för hela Salix Group är en utpräglad entreprenörsanda, ett stort branschkunnande och en strävan att alltid förbättra.

Affärsidé.

Salix Group är en effektiv och pålitlig leverantör med ett brett sortiment av prisvärda produkter, egna och andras, som du främst hittar i nordisk byggmaterialhandel. Vi skapar värde genom att utveckla och stärka våra erbjudande genom processutveckling, organiska initiativ och genom kompletterande förvärv.

Marknader och försäljningskanaler.

Vår huvudsakliga marknad är Norden, med tyngdpunkt på Sverige. Det största kundsegmentet är byggfackhandeln och närliggande detaljhandelssegment. Vi arbetar också mot kunder inom bygg- och träindustri, skog- och lantbruk samt förpackningsindustri. Försäljningen sker via återförsäljare, butikskedjor, e-handelskanaler och genom direktförsäljning.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se