Vi bygger för framtiden. Det kräver att vi arbetar hållbart.

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. För oss är detta en självklarhet och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av arbetsdagen i våra verksamheter. Det kan handla om små beteendeförändringar, som på lång sikt har en stor positiv påverkan, till mer genomgripande insatser.

Socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Bolagen inom Salix Group driver sitt hållbarhetsarbete självständigt utifrån vårt gemensamma ramverk. Hållbarhetsarbetet grundar sig i:

Dessa reglerar bland annat hur varje verksamhet tar hänsyn till etik och ansvarstagande för sociala, miljömässiga faktorer samt faktorer relaterade till bolagsstyrning.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Salix Group via info@salixgroup.se