Ture lastbil

Vi investerar i människor och i företagen bakom dem.

I Norden finns ett välutvecklat ekosystem för entreprenörskap och förverkligande av idéer. Många duktiga entreprenörer och företagare har skapat sunda och väl fungerande verksamheter. Ibland är det dags för dessa individer att ta nästa steg – antingen för att göra något annat eller för att satsa på tillväxt. Här kommer Salix Group in. Vi investerar primärt i handelsverksamheter och tar vid där de befinner sig, utifrån de värderingar och den kunskap som finns. Vi ger draghjälp i form av kunskap, engagemang och kapital.

Vi rör oss normalt på samma eller närliggande marknad som våra förvärvskandidater, vilket gör att vi ofta har en investeringshypotes tidigt i processen. Nyckelord för oss är starka varumärken, stark marknadsposition och fungerande organisationer.

En effektiv och beprövad process.

Att sälja sitt livsverk är ingen lätt sak. Utöver emotionella aspekter är det ibland förenat med en lång och arbetskrävande process där slutresultatet inte alltid blir en affär. Med Salix Group som köpare förkortas och förenklas säljprocessen avsevärt och sannolikheten för ett avslut ökar också.

Många år i branschen har gett oss stor vana av att genomföra förvärv, integrera verksamheter, säkra synergier och tillföra det som krävs för att nå långsiktig framgång. Varje möjligt förvärv inleds med en initial utvärdering. Går vi vidare så följer vi en effektiv process där målsättningen alltid är att avsluta affären.

Förvärvsprocess.

 1. Pålitlig motpart

  Vi påbörjar bara processer med stor sannolikhet att transaktionen genomförs.

 2. Snabb process

  Med korta beslutsvägar, en engagerad styrelse och intern kunskap erbjuder vi korta processer.

 3. Erfaren hantering

  Med lång erfarenhet av bolagsförvärv kan vi hantera komplexa transaktioner effektivt.

 4. Goda finanser

  När ett bud lämnas finns vanligtvis redan godkännande av styrelsen och finansiering på plats.

Fokus på långsiktigt värdeskapande.

Salix Group söker välskötta verksamheter med ledande marknadspositioner och starka kassaflöden. Vi är noggranna vid utvärdering av nya förvärv och grunden är att alla förvärv vi gör ska ske till rimliga värderingar. Vi riskerar hellre en utebliven god affär än riskerar att genomföra en dålig affär. Med denna princip som bas för urvalsprocessen gör vi en sammanvägd bedömning där ett antal förvärvskriterier är extra viktiga.

Case study.

I november 2017 förvärvades T-Emballage med bas i småländska Vetlanda. Se hur det gick till vid förvärvet av T-Emballage här.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv. Är du intresserad att ta en diskussion med oss för en eventuell bolagsförsäljning? Välkommen att höra av dig!

Tveka inte att kontakta Salix Group via investeringar@salixgroup.se