T-Emballage Bygg möter framtiden som TECCA.

För ett par år sedan togs det första steget i det utvecklingsarbete som T-Emballage Bygg nu realiserar fullt ut. Då delades det ursprungliga T-Emballage upp i två bolag som fick namntilläggen Förpackning respektive Bygg. Nu löper man linan fullt ut och låter T-Emballage Bygg få en stark egen identitet i varumärket TECCA.

Namnbytet är en del i en tydlig affärsstrategi för framtiden. Nu väljer vi att bli tydligare mot marknaden och att renodla det vi verkligen är bra på – nämligen att skapa framtidens lösningar inom hållbart byggande”, förklarar VD Marcus Ahlstedt.

All den kunskap som byggts upp sedan starten 1975 kommer finnas kvar och bli än mer tillgänglig för kunderna i och med den nya strukturen. Med tiden har ursprungsaffären för T-Emballage Bygg kommit att handla mer och mer om energieffektiva premiumlösningar inom klimatskal för byggbranschen samt helhetslösningar som förenklar vardagen för kunderna och förbättrar kvaliteten.

Vi tänker helhet när vi utvecklar vårt sortiment och vårt erbjudande. Det ställer höga krav på vår kunskap och resulterar i relevanta och kompatibla produkter som genom vår kunskap och förståelse för kunden skapar kompletta lösningar”, säger Johan Nyman, produktchef på TECCA.

Genom att erbjuda hårt testade lösningar kan TECCA också ta position med marknadens bästa garantier och ta ett större ansvar för resultatet.

”Vi har förpackat vårt totala erbjudande i tre starka koncept som kan anpassas efter kundens behov. TESHELL, TEPROTECT och TESUPPLY förtydligar hur vårt sortiment är uppbyggt och hjälper oss att kommunicera den höga kvaliteten i såväl enskilda produkter som när de används tillsammans”, säger marknadschef Anders Selvander.

Samtidigt utvecklas erbjudandet inom emballage och förpackning vidare med full kraft inom bolaget T-Emballage Förpackning. Även de vässar strategin och renodlar sitt erbjudande och kommer kort och gott att heta T-Emballage.

”Den tydliga fördelningen ger oss båda energi och riktning in i framtiden”, avslutar Marcus Ahlstedt.

TECCA kommer precis som tidigare ha sin bas i Småland. Digitalt finns TECCA på Facebook, Instagram och LinkedIn, samt fullt ut presenterat på teccaworld.com

Läs mer här