Salix Group förvärvar Gunnar Eiklid.

Volati har förvärvat samtliga aktier i lås- och beslagsbolaget Gunnar Eiklid AS. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Salix Group. Gunnar Eiklid AS omsatte cirka 36 mNOK under 2021.

– Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i Volatis och Salix Groups strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De förstärker affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. I Gunnar Eiklid förvärvar vi ett fint och välskött bolag med en stark position inom lås och beslag, säger Martin Hansson, vd för Salix Group.

Gunnar Eiklid är en av Norges största grossister och leverantör av lås och beslag till industrin med över 50 års erfarenhet från branschen. Företagets kunder består bland annat av trävaruindustrin, låssmeder, mekanisk industri och fasadproducenter. Förvärvet är Volatis andra tilläggsförvärv under 2022 och Salix Groups första.

– Förvärvet av Gunnar Eiklid är ytterligare ett steg mot att befästa vår närvaro i Norge. Bolaget verkar i en bransch där vi har lång erfarenhet och vi tror att vi kan addera ett ännu större värde tillsammans. Med Gunnar Eiklid i vårt affärsområde ser vi en stor potential att utveckla produktsegmentet framåt, säger Martin Hansson.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet har genomförts med omedelbart tillträde till aktierna.

Läs mer här