Salix Group förvärvar Embo Import.

Volati har tecknat avtal om inkråmsförvärv av måleriverktygsgrossisten Embo Import AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Salix Group. Embo Import AB omsatte cirka 25 Mkr under 2021.

– Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i Volatis och Salix Groups strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De förstärker affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. I Embo förvärvar vi en fin och välskött verksamhet med en stark position inom måleriverktyg mot den svenska färgfackhandeln, säger Martin Hansson, vd för Salix Group.

Embo Import är en rikstäckande leverantör av ett av marknadens bredaste sortiment av måleriverktyg till färgfackhandeln med över 45 års erfarenhet från branschen. Förvärvet är Volatis sjätte tilläggsförvärv under 2022 och Salix Groups tredje.

– Förvärvet av tillgångarna i Embo Import är en strategisk affär som breddar vårt befintliga erbjudande till färgfackhandeln med ett viktigt produktsegment. Tillsammans med våra befintliga verksamheter blir vi en mer komplett leverantör och kan serva våra kunder ännu bättre. Vi ser en stor potential att bygga vidare på den fina plattform man byggt upp inom Embo, säger Martin Hansson.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och tillträde kommer att ske så snart som praktiskt möjligt.