Salix Group förvärvar Sweja Industriförnödenheter.

Volati har förvärvat samtliga aktier i emballageföretaget Sweja Industriförnödenheter AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Salix Group. Tillsammans med den befintliga verksamheten i T-Emballage stärker förvärvet Salix Groups position på den svenska emballagemarknaden. Sweja omsatte cirka 96 Mkr under 2022.

Sweja är ett svenskt familjeföretag grundat 1977 med huvudkontor i Malmö. Bolaget erbjuder emballage- och maskinlösningar till svensk industri med fokus på tejp- och sträckfilmssegmentet. Tillsammans med verksamheten i T-Emballage får Salix Group ett bredare produkt- och serviceutbud vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

– Förvärvet av Sweja stärker vår position på den svenska emballagemarknaden och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment. Bolagets fokus på kunskap och helhetslösningar för att skapa största möjliga värde för kunden är helt i linje med T-Emballages filosofi. Sweja är ett mycket välskött bolag med över 45 års erfarenhet av branschen. Vi ser stor potential att bygga vidare på den fina verksamhet man byggt upp inom Sweja, säger Martin Hansson, vd för Salix Group.

Tillväxt genom förvärv är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Ambitionen är att utveckla bolagets verksamheter till större och starkare plattformar genom organiskt tillväxt, operationella förbättringar samt genom tilläggsförvärv, både i Norden och övriga Europa.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Hansson, vd Salix Group, martin.hansson@salixgroup.se