Salix Group förvärvar Beslag Design AB.

Salix Group har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Beslag Design AB. Förvärvet ger tillsammans med den befintliga verksamheten i Hem och Beslag en ökad närvaro på marknaden för beslag. Där tillkommer även synergier inom flera områden. Beslag Design omsatte cirka 190 Mkr under 2023.

Beslag Design är ett svenskt familjeföretag grundat 1972 i Båstad. Bolaget erbjuder beslag och andra inredningsdetaljer både för hem och offentlig miljö. Genom förvärvet får Salix Group tillgång till ett ledande varumärke samtidigt som man breddar produktutbudet. Detta stärker Salix Groups erbjudande till sina kunder vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Förvärvet möjliggör även synergier för plattformen bland annat genom möjlighet att optimera bolagens logistiska flöden.

– Vi är mycket glada att få förvärva Beslag Design, ett väl ansett bolag med lång erfarenhet av branschen. Bolaget kompletterar vår verksamhet i Hem och Beslag väl och möjliggör även för en kanalexpansion via Beslag Designs e-handel med ett bredare produktsortiment. Vi ser stor potential att fortsätta utveckla den framgångsrika verksamhet man byggt upp inom Beslag Design och skapa en ännu starkare plattform tillsammans med Hem och Beslag, säger Martin Hansson, vd för Salix Group.

– Med förvärvet får vi tillgång till intressanta produkter och ett ledande varumärke, vilket kommer stärka och komplettera vårt befintliga erbjudande på den nordiska marknaden samtidigt som det är ett viktigt strategiskt förvärv för Salix Hem & Beslags fortsatta expansion, säger Fredrick Sylva, affärsområdeschef Salix Hem & Beslag.

Detta förvärv är en del av Salix Groups strategi att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla starka och framgångsrika verksamheter. Förvärvet blir Salix Groups nionde förvärv sedan 2020 vilka totalt adderat cirka 1300 Mkr i årsomsättning. Detta understryker förmågan att förvärva under olika typer av marknadsförutsättningar.

Läs mer om Beslag Design AB: https://www.beslagdesign.se/