Stolta över vår nordiska industrihistoria – övertygade om att äventyret bara har börjat.

Mer om oss

Salix Group är en nordisk handelskoncern med hundraårig historia. Vi driver verksamheter som levererar material till byggindustri och byggfackhandel. Varje verksamhet har som mål att vara marknadsledande. Våra affärer kännetecknas av långsiktighet och en vilja att alltid förbättra.

Framgångsrika verksamheter med starka varumärken.

Salix Group driver, utvecklar och förvärvar verksamheter med produkter inom bygg och industri – primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Här finns dessutom ett starkt erbjudande av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. En utpräglad entreprenörsanda, ett stort branschkunnande och en strävan att alltid förbättra är kännetecknande för hela Salix Group.

Mer om våra verksamheter

Nyckeltal Salix Group 2020.

Siffrorna avser Salix Groups verksamhet inom Volati.

Mer om vår finansiella utveckling
Mer finansiell information hos Volati

2 665 Mkr nettoomsättning
265 Mkr EBITA

Förvärv för framtiden.

Salix Group är en handelskoncern med rötter i södra Sverige och Norden som huvudmarknad. Vi investerar i välskötta verksamheter med långsiktigt engagemang och fokus på genuint värdeskapande över tid.

Bli en del av Salix Group

Nyheter

Se alla nyheter
Volati

Frågestund för investerare och analytiker.

Hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell och ett betydande förvärvsutrymme […]

Läs mer

Volati

Volati publicerar en kapitalmarknadsuppdatering.

En bevisat hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell, ett betydande […]

Läs mer

Vårt arbetssätt gör bra bolag bättre genom att vi låter människor växa med bolag och bolag växa med människor.